top of page

BYGGESØKNAD

Vi påtar oss ansvar som ansvarlig søker ovenfor kommunen i din byggesøknad og sørger for at din søknad leveres uten mangler. Lang erfaring med plan- og bygningsetaten har gitt oss den kunnskapen som er nødvendig for å få ditt prosjekt trygt i land. Firmaet har sentral godkjenning i alle tiltaksplasser for arkitekturprosjektering (PRO 1-3) og som ansvarlig søker (SØK 1-2) Vi er bindeleddet mellom deg og kommunen og blant annet ansvarlig for;

  • Bestilling av nødvendige dokumenter fra kommunen

  • Utfylling av søknadsskjema med nødvendige utregninger

  • Innhenting av ansvarsretter

  • Utfylling av gjennomføringsplan

  • Nabovarsling

  • Innhente nødvendige tillatelser fra andre myndigheter

bottom of page