RÅDGIVNING

  • Utarbeide søknad om dispensasjon. Eksempelvis for bygging i LNF område eller strandsone

  • Om seksjonering av enebolig til tomannsbolig, eller flere boenheter

  • Skille ut tomtearealer

  • Utarbeide bestemmelser til reguleringsplan

  • Generelle råd eller utredninger om forståelsen av plan- og bygningsloven