EIENDOMSUTVIKLING

  • Omregulering av eldre industriområde på Billingstad til 4 moderne leilighetsbygg

  • Rammetillatelse for bygging av 6 nye boenheter på enebolig tomt

  • Rehabilitering av eldre hotell i Spania til nytt 5-stjerners hotell med 189 rom

  • Omregulert tomt fra bolig til næring for bygging av sykehushotell på Ullern

  • Detaljregulering av større tomteområde på Geilo for bygging av større hyttefelt