BYGGESØKNAD

  • Bestilling av nødvendige dokumenter fra kommunen

  • Utfylling av søknadsskjema med nødvendige utregninger

  • Innhenting av ansvarsretter

  • Utfylling av gjennomføringsplan

  • Nabovarsling

  • Innhente nødvendige tillatelser fra andre myndigheter