top of page

RÅDGIVNING

I alle eiendommer ligger det merverdier som ikke er tatt ut, enten det er et ferdig bygg eller ubebygget tomt. Vi gir råd og bistand i saker om utvikling av eiendom, deling, seksjonering, reguleringsplaner og andre forhold knyttet til fast eiendom. Typiske saker vil kunne være;

  • Utarbeide søknad om dispensasjon. Eksempelvis for bygging i LNF område eller strandsone

  • Om seksjonering av enebolig til tomannsbolig, eller flere boenheter

  • Skille ut tomtearealer

  • Utarbeide bestemmelser til reguleringsplan

  • Generelle råd eller utredninger om forståelsen av plan- og bygningsloven

JGD_9700.JPG
bottom of page